Voeten onze stevige basis


Voeten zorgen in eerste instantie dat je je kunt voortbewegen in het leven. Daarnaast hebben voeten een relatie met onze gezondheid. De voeten zorgen dat je een stevig contact hebt met de grond en je daardoor zeker en veilig voelt. Grond onder de voeten voelen geeft ons een stevige basis. Deze stevigheid zie je ook terug in de natuur:

De kracht van een boom zit in de wortels, verankerd in de grond. Door weer en wind zal een krachtig gewortelde boom blijven staan. Zonder wortels is er voor de boom geen bestaan mogelijk, ze zijn van essentieel belang. De sapstroom in de boom komt op gang vanuit de wortels. Daarnaast zit de kracht van een boom in het flexibel zijn. De takken en bladeren die mee bewegen in de wind en niet star en stijf blijven staan.

Bij de bouw van een huis is een goed fundament noodzakelijk voor de stevigheid en veiligheid van het huis.

Bij de mens is dat niet anders: een goede basis is het fundament van het gehele lichaam.  Het grond-contact is bij de mensen van essentieel belang om een optimale gezondheid te houden. Wanneer je goed ‘gegrond’ bent, heb je stevig contact met de aarde en voel je je stevig verankerd in je lichaam en is de energie goed verdeeld. Je houdt rekening met je lichaam en respecteert zijn behoeften en grenzen en je luistert naar de signalen van je lichaam.

De aarde geeft het lichaam zijn stabiliteit en zekerheid. Er is een wisselwerking in ons lichaam tussen de energiestroom die van boven naar beneden naar de aarde loopt en een energiestroom die van de aarde naar boven loopt.

Vaak maken we gebruik van uitdrukkingen die over voeten gaan:

Op goede voet met jezelf staan; De wereld ligt aan uw voeten; Heel wat voeten in de aarde hebben; In iemands voetsporen treden; Met beide voeten op de grond staan; Geen voetbreed toegeven; Zich op de tenen getrapt voelen; Geen poot aan de grond krijgen; Op zere tenen trappen; Je tenen bij elkaar knijpen; Op gespannen voet leven met; Je (niet) staande kunnen houden; Op je tenen lopen; In de kou staan; Over je heen laten lopen.