Voetreflexologie


In de voeten weerspiegelt zich het hele lichaam.  De voet heeft ongeveer 30.000 zenuwuiteinden die allemaal corresponderen met delen (organen, spieren, weefsels) in het lichaam. Door een specifieke drukpuntmassage worden deze geprikkeld. Het corresponderende deel van het lichaam dat met die zenuwuiteinden verbonden is, wordt gestimuleerd met als gevolg: een betere doorbloeding (meer zuurstof en voeding bereiken de weefsels), een betere energiestroming en een betere lymfestroming (afvalstoffen worden sneller naar de uitscheidingsorganen afgevoerd).

De punten op onze voeten vormen een soort ‘kaart’ waarmee kan worden achterhaald wat het organisme van een mens te veel of juist te weinig heeft. Zo kunnen stoornissen in het organisme worden opgespoord nog vóór ze tot uiting komen. Om algehele gezondheid te bereiken, moet men zich niet alleen concentreren op het orgaan dat pathologische symptomen vertoont, maar op het hele stelsel dat ermee verbonden is. Als de geblokkeerde punten op de energiebanen worden vrijgemaakt, zullen de ziektesymptomen afnemen, zullen de organen hun vitaliteit en goede werking weer terugvinden en zal men opnieuw gezond worden. Op die manier kan een verloren evenwicht worden hersteld, kunnen talrijke kwalen worden vermeden of genezen, en bewaren we ons psychofysische  evenwicht.