De 5 elementenleer


In de Chinese geneeskunde neemt de 5 elementenleer een belangrijke plaats in. De vijf elementen: Metaal, Water, Hout, Vuur en Aarde correspondeert binnen het meridianenstelsel met het orgaannetwerk in ons lichaam en is ieder element aan een bepaald Yin- en Yang-orgaan gekoppeld.  Het geeft inzicht in de samenhang en de interacties tussen de interne organen, de weefsels, de zintuigen, geuren, smaken etc. De elementen inclusief de bijbehorende organen voeden, stimuleren en controleren elkaar.  Bij de beoordeling van een klacht kan gekeken worden welke fasen (elementen) betrokken zijn. Je kunt dan tevens kijken welke relaties er zijn met andere factoren die bij dezelfde fase behoren. Dit leidt tot het zien van meer samenhang en betere behandelingen van klachten.

Om duidelijk te maken dat organen en energie bij elkaar horen, hierbij een voorbeeld:

  1. Mensen die last hebben van een ochtendhumeur komen s’morgens moeilijk op gang en zijn gauw prikkelbaar. Volgens de leer van de vijf elementen behoort de energie van de ochtend bij het element hout. De emotie die bij hout optreedt is boosheid of prikkelbaarheid. Het orgaan, dat daar weer bij hoort, is de lever. Door de energie van de lever in beweging te brengen zal de verstoring van het evenwicht worden opgeheven en krijgt de cliënt wellicht een heel andere kijk op het leven, omdat het opstaan niet meer zo’n moeite kost.